Welcome to visit the official website of YHD Inc.
Position:About Us :Branch companies
About Us
Branch companies

☆ Shenzhen YuHongDa International Freight  Co.,Ltd.

☆ YuHongDa Group (HK) Development Co.,Ltd.

☆ Shenzhen Qianhai Zejia Supply Chain Co.,Ltd.

☆ Guangzhou Shidai Food Trade Co., Ltd.

☆ Shenzhen YuHongDa International Freight  Co.,Ltd. Guangzhou Branch.